Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Milan Borovička

předseda místního sdružení

Tomáš Blecha

místopředseda místního sdružení

Lucie Borovičková

pokladnice místního sdružení