Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

František Štangl

předseda místního sdružení

Pavel Vochozka

místopředseda místního sdružení

František Chrastina

člen místní rady

Václav Kysela

člen místní rady

Jiří Opekar

člen místní rady