Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Roman Pavelka

předseda místního sdružení

Milan Lukeš

místopředseda místního sdružení

Petr Skyba

pokladník místního sdružení

František Mahdal

člen místní rady

Pavel Pavelka

člen místní rady