Otevřme svět dětem

24. srpna 2018
Otevřme svět dětem

Výuka cizích jazyků ve školách zajímá většinu rodičů. V současném světě je aktivní znalost cizího jazyka běžně očekávaná a vyžadovaná. Ambiciózní dotační program Otevřený svět podporující naše školy v oblasti jazykového vzdělávání má mít plnou podporu městské části.

 „Praha 6 by neměla slevovat ze svých priorit. Chceme garantovat podporu výuky cizích jazyků a místo snižování finanční podpory chceme hledat další možnosti jejího rozvoje,“ říká Marie Pojerová, zastupitelka a ředitelka ZŠ Hanspaulka. Přestože počet dětí ve školách stoupá, došlo v posledních letech ke krácení podpory o 10 %. To, co bylo před osmi lety vzorem pro další městské části a města, se změnilo k horšímu. Byl zkrácen finanční příspěvek na jazykové výjezdy pro žáky i učitele, klesla odměna pro učitele cizích jazyků. Titul Excelentní jazyková škola se stal titulem čestným bez finančního ohodnocení a byla snížena i částka na jazykové certifikáty. Co je Otevřený svět? Komplexní program podporuje aktivity škol pro děti, rodiče a seniory, ale především má vliv na jazykové dovednosti dětí, žáků a studentů v Praze 6. Díky němu školáci vykazují vynikající výsledky v celostátních testech jazykových dovedností, pracují v mezinárodních projektech a absolvují bez jazykových bariér návštěvy v zahraničních školách. Jeho obrovský význam spočívá (ve spolupráci s Letištěm Praha a.s.) v podpoře zahraničních studijních pobytů žáků základních škol a víceletých gymnázií, studijních pobytů v letních jazykových táborech i v podpoře rodilých mluvčích ve školách. Program přispívá na výuku předmětů v cizím jazyce, na zahraniční studijní pobyty žáků pro další cizí jazyk, na projekty mezinárodní spolupráce. Otevřený svět motivuje žáky ZŠ k získání jazykových certifikátů a podporuje i učitele cizích jazyků v mateřských školách a v prvních a druhých třídách základní školy

Ing. Marie Pojerová

členka místní rady
zastupitelka