8. října 2021

Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer podpořil česko-rakouské vztahy

Na půdě horní parlamentní komory bylo představeno české vydání knihy „Sousedé. Česko-rakouské dějiny.“ Akce se konala pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Oberfalzera ve spolupráci s Masarykovým ústavem Akademie věd ČR a Rakouským kulturním fórem v Praze. Kniha má za cíl přispět k vzájemnému poznávání a porozumění a snaží se najít smířlivý pohled na někdy těžká témata společné minulosti.

Místopředseda Oberfalzer v úvodu řekl: „Kniha přináší zamyšlení nad dějinami vzájemného soužití i jakéhosi odcizení či nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století. Dvacet sedm historiků ve dvanácti kapitolách zkoumá, co Čechy a Rakušany spojovalo i co je naopak rozdělovalo. Nenastiňují však dva souběžné příběhy národních dějin, nýbrž ukazují, jak se určité fenomény zapsaly do obou společností,“ charakterizuje knihu místopředseda Senátu J. Oberfalzer a dodává: „Jsem rád, že taková kniha vyšla a můžeme ji v české verzi představit právě na půdě českého Senátu.“

Čechy a Rakušany spojují staletí sousedství a tři sta let strávených ve společném státě. Oba státy, Rakousko a Československo, které vznikly po roce 1918, žily v oblasti napětí mezi konkurencí, pospolitostí a lhostejným soužitím. Navzdory různým národnostem a – po roce 1948 – příslušnosti k různým politicko-společenským systémům je cosi spojuje. Po roce 1989 a pádu železné opony jako by dominovala konfliktní témata jako Temelín nebo Benešovy dekrety. Pravdou je, že vzájemné ekonomické, politické a kulturní kontakty nejsou tak těsné, jako byly po roce 1918. Kniha „Sousedé“ iniciovala Stálá konference rakouských a českých historiků o společném kulturním dědictví (SKÖTH).

Cílem autorů bylo nevynechat žádné téma – ani ponižující zacházení s Čechy v monarchii, ani krutosti nacistických okupantů, ani vraždy sudetských Němců a odsun německy mluvící menšiny po válce. O doutnajících konfliktech, které zasahují do současnosti a ztěžují soužití, by se mělo otevřeně mluvit – a to je i ambicí knihy.

Vydavateli z české strany jsou doc. Ota Konrád, Ph.D., který pracuje na Katedře německých a rakouských studií v Institutu mezinárodních studií FSV UK, a dr. Václav Šmidrkal, Ph.D. z Masarykova ústavu AV ČR. Rakouskými vydavateli jsou Niklas Perzi z Centra pro výzkum migrace v St. Pölten a Hildegard Schmollerová z Institutu pro výzkum moderní a současné historie Rakouské akademie věd ve Vídni. Kniha vznikala 4 roky a německá verze byla vydána v roce 2019.

Jiří Oberfalzer

místopředseda Senátu PČR
člen předsednictva senátorského klubu ODS
1. místostarosta Králova Dvora