Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Kantor

předseda místního sdružení

Marek Ječmének

místopředseda místního sdružení

Hana Patočková

pokladnice místního sdružení

Jiří Jelínek

člen místní rady

Tomáš Kešner

člen místní rady

Michael Moureček

člen místní rady