Simona Šonová, MBA

zastupitelka městské části
členka místní rady