Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Pavel Horažďovský

předseda místního sdružení

Pavlína Lacková

místopředsedkyně místního sdružení

Tomáš Kaštovský

pokladník místního sdružení

Simona Šonová

členka místní rady

Lenka Trubačová

členka místní rady