Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Foglar

předseda místního sdružení

Gabriela Foglarová

pokladnice místního sdružení

Vlasta Čermáková

členka místní rady

Jan Vacek

člen místní rady

Hana Zerzáňová

členka místní rady