MUDr., Ing., Mgr. Pavel Douda, MBA.

člen místní rady