Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Josef Neuberg

předseda místního sdružení

Tomáš Vavřinec

místopředseda místního sdružení

Marcela Justová

pokladnice místního sdružení

Pavel Douda

člen místní rady

Miroslav Janků

člen místní rady

Zuzana Kulíšková

členka místní rady

Josef Machač

člen místní rady

Jiří Žežulka

člen místní rady