Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jaroslav Doležal

předseda místního sdružení

Yvona Švaříčková

místopředsedkyně místního sdružení

Drahoslav Bastl

člen místní rady

Karel Doležal

člen místní rady

Jan Nekula

člen místní rady