29. dubna 2015

Tak co s Karlovým náměstím?

V Třebíči máme náměstí, které s plochou cca 2,2 ha patří k největším českým náměstím. Při pohledu z ptačí perspektivy je vidět, že cca 1/5 ze severní strany blokuje hustá doprava skrz náměstí, cca 1/2 ze strany východní parkoviště. Doprava v centru města je nejen problém, ale také, a možná zejména, velmi palčivá politická otázka - vzpomeňme, jaký povyk nedávno způsobilo, dle mého názoru spíše odborně zaměřené, leč možná nešťastně prezentované, video třebíčské studentky architektury. V této době vzniká na za

Má omezení dopravy vliv na drobné podnikatele?
Osobně se domnívám, že volný vjezd na náměstí není klíčovým faktorem pro tržby podnikatelů a obchodů na náměstí. Argument, že v případě, že by byla doprava na náměstí regulovaná, tak by náměstí "přestalo žít" považuji za lichý. Je zřejmě pravda, že úplné odklonění aut z náměstí by zřejmě při jeho obrovské ploše vedlo k znatelnému útlumu aktivity. Nicméně je jistě možný kompromis mezi zachováním parkovacích míst (a tím oné požadované "dostupnosti" obchodů a služeb) a redukcí možnosti průjezdu přes náměstí jako možné trasy např. od pošty k mostu na Žerotínově náměstí.

Je nutný průjezd přes náměstí?
Podle mého názoru není. Stoprocentně není nutný pro běžná vozidla. Za vhodné řešení považuji umožnění vjezdu a výjezdu aut pouze Jejkovskou bránou a vybudování pěší zóny (tedy s přesně danými pravidly pro zásobování apod.) po celé šířce západní strany náměstí.
Považuji ale za vhodné zachovat uzel MHD na náměstí a zřejmě i v současné pozici. To by zřejmě z dopravního hlediska znamenalo potřebu umožnění průjezdu autobusů i Jihlavskou branou a pak např. horní (jižní) stranou.

Je nutný příjezd na náměstí ze dvou stran?
Pro osobní automobily určitě nutný není. Průjezd běžné dopravy přes náměstí je to, co činí z náměstí právě místo neatraktivní. Přejít komunikaci na severní straně je občas téměř nemožné, pěší část podél domů na severní straně je velmi úzká a přicházíme tak o potenciálně velmi příjemný prostor zcela v centru města.

Předzahrádky
V mnoha městech jsou často předzahrádky problém. V Třebíči téměř ne, protože předzahrádky na Karlově náměstí téměř nemají opodstatnění a jsou těžko proveditelné - vždyť, kdo by se chtěl při posezení u kávy nebo sklenky vína dívat na řadu zaparkovaných aut a štrúdl aut projíždějících (přesto jich pár instalováno v létě bývá, leč zpravidla zejí prázdnotou). Krom toho, chodník na severní straně je dost úzký pro instalaci rozumné předzahrádky. Řešením by bylo, v případě pěší zóny na západní straně, posunout řadu stromů a rozšířit tak použitelnou plochu u průčelí domů na severní (velmi slunečné) straně.

Kultura a cestovní ruch
Západní část náměstí bývá využívána pro kulturní akce, nicméně právě provoz přes náměstí toto využití velmi komplikuje. Stejně tak průjezdnost velmi snižuje atraktivitu náměstí pro návštěvníky města, kdy se musí, neznaje místní poměry, proplétat mezi auty. Tudíž, tam kde by mohli, nenaleznou klidné posezení s výhledem na věž a na celé náměstí.

Mě osobně se celkově jeví jako přijatelná a velmi atraktivní varianta "uzavření" západní poloviny náměstí pro běžnou dopravu, zamezení průjezdu přes náměstí, vybudování pěší zóny na západní polovině s rozšířením stávajícího chodníku u průčelí domů na severní straně, ponechání parkování na východní polovině a ponechání přestupního uzlu MHD na stávajícím místě. Detaily jsou ale již na architektech, urbanistech a dopravních inženýrech. Přeji jim otevřenou hlavu a objektivní argumentaci všech "co jim do toho budou chtít kecat :)"

Ing. Jakub John

předseda MS ODS Třebíč