Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ivo Koneš

předseda místního sdružení

Petr Marcinčák

místopředseda místního sdružení

Tomáš Bartál

člen místní rady

Pavel Juránek

člen místní rady

Rostislav Koštial

člen místní rady

Kateřina Šílová

členka místní rady

Jiří Tichý

člen místní rady