Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lucie Michková

předsedkyně místního sdružení

Miroslav Haruda

místopředseda místního sdružení

Nikola Šafránek

místopředseda místního sdružení

Pavlína Niessnerová

pokladnice místního sdružení

Klára Cingrošová

členka místní rady