Dr. Vladimír Kajlik, PhD, MSI

člen kontrolní a revizní komise
radní města
místopředseda oblastního sdružení
člen místní rady

Tyršova 388
353 01  Mariánské Lázně
Česká republika

Životopis

Dr. Vladimír Kajlik

V sedmdesátých letech pracoval jako odborný pracovník Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Počátkem osmdesátých let emigroval do USA, kde působil jako lektor, překladatel a soudní tlumočník. Od devadesátých let s přestávkami působil rovněž v Plzeňském a Karlovarském kraji jako VŠ pedagog v oblastech odborného a jazykového vzdělávání včetně tlumočnických a překladatelských služeb. V současnosti se zabývá překladatelskou činností a ve volném čase politikou. Členem městského Zastupitelstva v Mariánských Lázních byl poprvé zvolen ve volebním období 2006–2010. Během tohoto období působil jako konzultant a poradce starosty při zahraničních stycích a spolupracoval na přípravě nominace Mariánských Lázní do UNESCO. Do zastupitelstva města byl znovuzvolen v roce 2018, kde působí v Radě města pro volební období 2018–2022 a nadále spolupracuje ve vedení na přípravě nominace západočeských lázní do UNESCO.