Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Olga Koumarová

předsedkyně místního sdružení

Martin Čásenský

místopředseda místního sdružení

Eva Morávková

pokladnice místního sdružení

Patrik Murín

člen místní rady

Jan Podlaha

člen místní rady