Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jiří Lorman

předseda místního sdružení

Martin Sitar

místopředseda místního sdružení

Jiří Macháč

pokladník místního sdružení

Tomáš Lorman

člen místní rady

Jiří Lorman

člen místní rady