26. října 2020

OKÉNKO RADNÍCH

Radní pro oblast dopravy Jiří Lála:
 

Pandemie čínské chřipky, kterou tu máme od září zpátky, zasáhla všechny činnosti více, než se může zdát. Všechny projekty, které se snažíme tlačit silou vůle proti všem nepříznivým vlivům, dostali dalšího nepřítele. V nejbližším okolí je to například vidět na rekonstrukci ulice Jilemnického, kde byla v karanténě celá pracovní parta, a stavba se tak pozastavila. Obdobná situace je i na dalších projektech. Přesto jsme se posunuli například v projektu parkovacího domu na Dědině, kde si již specifikujeme detailní vybavení pro jeho budoucí provoz, nebo se podařilo získat přesná data tolik očekávaného rozšíření zón placeného stání na Ořechovce (23.11. 2020) a Hanspaulce (2.11. 2020). V současné době také připravujeme finální podobu připomínek k organizaci dopravy v konečné verzi studie revitalizace Vítězného náměstí. 

Radní pro oblast školství Marie Kubíková:

Chceme hlavně učit
Školstvím bohužel stále hýbe hlavně Covid. Každé pondělí zasedá krizový štáb Prahy 6. Jak jsem již psala v zářijovém čísle, školy i školky jsme plně vybavili rouškami, respirátory i desinfekcí. V budovách s výskytem Covid organizujeme desinfekci profesionální. Důležité je, že naše ředitelky i ředitelé byli po celou dobu optimističtí a vnímali, stejně jako my, rodiče i děti, že je potřeba udržet školy otevřené a zároveň bezpečné. Bohužel přes veškeré naše snahy došlo nařízením vlády k uzavření škol. Vzhledem k tomu, že protiepidemiologická opatření v České republice nemají žádná pevně daná pravidla, nepůsobí důvěryhodně a není možné ani v řádech dnů odhadnout, co vláda udělá. Nelze se potom divit, že lidé protestují a zpochybňují přijímaná opatření. Osobně považuji plošné uzavírání škol za nesystémové. Věřím, že by většina z nás pochopila, pokud by uzavření škol bylo časově nebo počtem nakažených pevně vymezeno. Bohužel nelze odhadnout, kdy školy opět otevřeme. Jsme na to připraveni a online výuka běží od prvního dne, ale klasickou školní docházku nic nenahradí. Máme otevřené alespoň mateřské školy, které výskytu koronaviru vzdorují opravdu obdivuhodně dobře. Přeji nám všem pevné zdraví i nervy, budeme obojí potřebovat.

Milión chvilek jde do politiky?
 

Milión chvilek jsem na počátku vnímala jako reakci občanské společnosti na politickou situaci v zemi. Demonstrací jsem se osobně neúčastnila, ale ani je nijak nekritizovala. Nicméně má intuice a mé konzervativní srdce mi napovídaly, že to nebude jen tak. Už ke konci loňského roku, kdy Jan Čižinský vyhlásil na této demonstraci vznik nového hnutí, bylo zřejmé, že se nenápadně rodí politický projekt pod jeho vedením. Bude se zaštiťovat těmi nejušlechtilejší myšlenkami, ačkoli se rodí ze lži o spojování opozičních sil. Nemýlila jsem se. Místo toho zde máme týden před volbami další drolení politického spektra, a to ve chvíli, kdy je zde množství senátních kandidátů s podporou napříč stranami. Není větší důkaz, že řeči o spojování na pravici nikdy "chvilkaři" nemysleli vážně. Naopak, použili nejhrubší zrno reál politiky, a to manipulaci s davem. Teď se teprve ukazuje, jací ve skutečnosti byli a jsou. Buďme proto při vyjednávání budoucích koalic obezřetní, není nic horšího, než zklamání skalních voličů.

Marie Kubíková

Jakub Stárek

člen ZHMP
místostarosta MČ Praha 6