Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Příborský

předseda místního sdružení

Tomáš Hložánek

místopředseda místního sdružení

Eva Svobodová

místopředsedkyně místního sdružení

Tomáš Drdla

pokladník místního sdružení

Lukáš Bružeňák

člen místní rady

Jakub Dvořák

člen místní rady

Tomáš Jager

člen místní rady

Adam Kučerovský

člen místní rady

Zbyněk Stejskal

člen místní rady