10. září 2018

Program pro bezpečnost

Bezpečnost je základní předpoklad pro svobodný a spokojený život. A je to zodpovědnost veřejné moci, aby ji zajistila. Proto má ODS bezpečnost jako jednu ze svých priorit. Chceme, aby Líšeň měla dostatek lidí i prostředků pro zajištění bezpečnosti všech, tedy hlavně dost policistů v terénu, funkční kamerový systém, kvalitní osvětlení na ulicích i opatření pro bezpečnost v dopravě (například asistenty na přechodech u škol). I když rozhodujícími pravomocemi v oblasti bezpečnosti nedisponuje samospráva na úrovni městské části, může i místní radnice udělat hodně pro její zlepšení.

Co jsme už udělali

1. ODS dlouhodobě prosazovala navýšení počtu strážníků nebo dokonce zřízení služebny policie v Líšni. Původně zde působili jen 2 strážníci, a to jen ve dne ve všedních dnech. Městská i státní policie dlouhodobě odmítaly poskytnout adekvátní nasazení svých (omezených) kapacit v Líšni, přestože srovnatelné okresní město má až 100x víc policistů. Mohli jsme se s tím smířit anebo hledat řešení v rámci našich pravomocí.

Proto jsme pod vedením našeho radního pro bezpečnost, Jaroslava Strosse, prosadili zřízení Komise veřejného pořádku, prevence a údržby (KVPPÚ). Členové komise působí v exponovaných časech, kdy nechodí strážníci, tj. v pátek večer, sobotu večer a v neděli. Aby nemohlo dojít k nějakým excesům, do komise byli bráni pouze profesionálové, převážně současní nebo bývalí policisté, kteří to dělají ve volném čase. Navíc nemají větší pravomoci než běžný občan. K jakémukoliv vážnějšímu zákroku musí volat policii.

Hmatatelným výsledkem působení komise bylo omezení výskytu některých negativních jevů, např. obtěžování a znečišťování prostoru okolo Jírové místními bezdomovci, a hlavně to, že městská policie v reakci na zřízení komise nakonec navýšila počty strážníků.

Kromě dohlížení na bezpečnost je další náplní komise i pravidelné mapování různých problémů ze strany údržby. Díky nim má radnice každý týden někoho v terénu, kdo podá zprávu o potřebě oprav mobiliáře, výskytu černých skládek, kontrolují opuštěné budovy apod. Ty se pak předávají na příslušné odbory a okamžitě řeší. Zápisy z kontrol najdete zde:

http://www.brno-lisen.cz/komise-verejneho-poradku-prevence-a-udrzby/t5744

Více o KVPPÚ najdete v článku Jardy Strosse:

https://www.ods.cz/ms.lisen/clanek/13993-komise-verejneho-poradku-v-lisni

nebo zde:

https://www.vlisni.cz/obcan-obec/komise-verejneho-poradku-prevence-udrzby-zahajila-cinnost

2. Během našeho působení v Radě MČ bylo dále připraveno zadání pro zpracování projektu kamerového systému. V Líšni je nyní pár kamer, ovšem ty jsou zastaralé a v podstatě nepoužitelné. Chtěli bychom vytvořit efektivní systém, který bude profesionálně sestavený, aby jeho záznamy byly použitelné pro potírání kriminality, působil preventivně, ale zároveň odpovídal všem zákonným požadavkům na ochranu soukromí a neobtěžoval slušné občany. Bohužel se nám zatím nepodařilo přesvědčit ostatní zastupitele, že takový systém Líšeň potřebuje. Ale nevzdáváme se.