21. října 2016

Prohlášení ODS Brno-Líšeň k politické krizi

Včera, 20.10., poprvé jednalo Zastupitelstvo místo nefunkční Rady městské části a probíralo i záležitosti v její kompetenci. Neboť ani po dalším měsíci od zářijového zasedání se nenašla shoda politických stran na novém složení koalice.

ODS protahování stávající situace odsuzuje, protože již teď se projevují negativní dopady neexistence funkční Rady. Nepodařilo se např. dostatečně připravit projekt nafukovací haly a vzhledem k termínům jednání Zastupitelstva je ohroženo její zprovoznění již v této zimní sezóně, jak bylo zamýšleno. Nebo na minulém jednání muselo být několik návrhů staženo z programu, protože nebyly kvalitně zpracovány. Absence jednoho místostarosty a radních se logicky projevuje sníženou kapacitou radnice zabývat se pořádně všemi záležitostmi.
Proto vyzýváme všechny ostatní strany, aby už začaly vážně jednat o řešení tohoto stavu. ODS se sešla se všemi stranami kromě KSČM, s některými i opakovaně, a byla připravena jednat o konkrétních programových bodech a podmínkách, za kterých by byla ochotna nové složení Rady podpořit. Je však především na stranách se silnějším mandátem od voličů, aby se dokázaly dohodnout.
Protože jsme přesvědčeni, že tato situace nemůže pokračovat do nekonečna, vyzýváme ostatní strany, aby se pokusily nalézt dohodu do příštího jednání Zastupitelstva, které je plánováno na 24.11. Pokud do té doby nevznikne nová koalice, mělo by Zastupitelstvo zvážit provizorní řešení v podobě prozatímního dovolení členů Rady do minimálního počtu pěti, aby Rada mohla začít plnit svoje funkce alespoň v nejnutnějších případech.