Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vasil Mádr

předseda místního sdružení

Martin Drietomský

místopředseda místního sdružení

Jaroslav Hruška

pokladník místního sdružení

Martin Haška

člen místní rady

Josef Tesárek

člen místní rady