20. června 2022

Volební závazek "SPOLU pro Lipence" 2022

Do komunálních voleb 23. - 24.9.2022 jdeme v koalici SPOLU pro Lipence (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Sledujte nás zde:

https://www.facebook.com/SPOLUproLipence

Přejeme si, aby se tady u nás dobře a hlavně bezpečně žilo. Chceme, aby všechny místní děti mohly navštěvovat lipeneckou mateřinku a školu. Odmítáme představu, ve které ty méně šťastné děti budou dojíždět do škol na Zbraslav nebo ještě dále jen proto, že pro ně v těch lipeneckých nezbylo místo.

Postavíme přístavbu ke stávající školce bez demolice rekonstruovaných budov. Je to efektivní, účelné a funkční řešení. Máme plán, jak vytvořit chybějící centrum obce a vytvořit tak přirozený prostor pro setkávání, trávení volného času, nebo třeba pro farmářské trhy. Vytvoříme Komunitní centrum takové, jaká již jsou běžnou součástí života v okolních lépe spravovaných městských částech a obcích. Pozvedneme úroveň sportovišť a dětských hřišť.

Záleží nám na tom, jak budou Lipence hospodařit s veřejnými prostředky. Jak je využijí ku prospěchu všech lipeneckých občanů realizací konkrétních velkých projektů, drobnými vylepšeními i podporou spolkové činnosti.

Víme jak na to a proto program, který máte před sebou, obsahuje konkrétní úkoly, termíny i jména těch z nás, kteří budou za realizaci zodpovědní. O plnění budete dostávat každé tři měsíce souhrnou zprávu.

Jdeme do toho SPOLU. Jsou mezi námi lidé veřejně činní, aktivní a vaši sousedé. Spojuje nás touha změnit naši malou městskou část k lepšímu. Budeme hrát férově, ale od první minuty s nekompromisním úsilím k naplnění tohoto ambiciózního programu. Bez Vaší pomoci se neobejdeme, pojďte do toho SPOLU s námi!

 1. Školství a mládež   (zodpovědná osoba: Karel Heřman)
 • Provedeme změnu objektů technických služeb na třídy MŠ a jejich rekonstrukci, včetně revitalizace pozemku pro potřeby MŠ – do 31.8.2024
 • Provedeme přístavbu MŠ podle projektu bez nutnosti demolice již rekonstruovaných objektů – do 31.8.2025
 • Realizujeme přístavbu Základní školy tak, aby se minimalizovaly zásahy do stávajících objektů a co nejméně se omezila kapacita žáků během stavby – do 31.8.2026
 • Postavíme pro naše děti skatepark – do 31.8.2024
 • Vybudujeme další dětské hřiště a doplníme stávající hřiště o nové herní prvky, zrealizujeme edukační stezku zaměřenou na historii a přírodní prostředí Lipenců – do 31.12.2024
 1. Nové centrum obce a rozvoj Lipenců   (zodpovědná osoba: Martin Trnka)
 • Za účasti občanů rozhodneme o podobě budoucího centra Lipenců a zajistíme projekt a majetkové řešení v lokalitě dočasného hasičského cvičiště – do 31.8.2026
 • Provedeme vymístění zázemí technických služeb Lipenců do blízkosti čistírny odpadních vod – do 31.12.2023
 • Provedeme studii proveditelnosti relaxačního centra s využitím pro SK Sokol Lipence i veřejnost u fotbalového hřiště a pokud studie doporučí realizaci, zahájíme projektové práce (sauna, maserské služby, malé fitness apod.) – do 31.12.2023
 • Realizujeme projekt na přístavbu bytu a rekonstrukci šaten na fotbalovém hřišti – do 31.12.2024
 1. Bezpečnost v Lipencích   (zodpovědná osoba: Karel Kobliha)
 • Zajistíme realizaci komplexního řešení průjezdu „esíčkem“ Černošické s důrazem na zvýšení bezpečnosti chodců a to včetně spolufinancování ze strany MČ pro TSK – do 31.8.2023
 • Zajistíme zřízení služebny Městské policie v objektu domu služeb Na Bambouzku nebo úřadu MČ – do 31.12.2023
 • Ve spolupráci se Středočeským krajem prosadíme zajištění bezpečnosti Kazínské skály do 31.12.2025
 1. Financování MČ   (zodpovědná osoba: Martin Trnka)
 • Zajistíme zvýšení finančních dotací pro Lipence ze všech dostupných zdrojů - průběžně
 • Snížíme o 500.000,- Kč náklady na správu obce (samospráva, úřad) – do 31.12.2023
 • Snížíme daň z nemovitostí na úroveň roku 2018– do 31.12.2024
 1. Služby a infrastruktura   (zodpovědná osoba: Monika Vlčková)
 • Zajistíme umístění bankomatu v objektu domu služeb Na Bambouzku – do 31.12.2023
 • Rozšíříme síť stanovišť na tříděný odpad nejméně o dvě sběrná místa – do 30.6.2023
 • Navýšíme počty přistavovaných velkoobjemových kontejnerů – do 31.12.2023
 • Podpoříme místní podnikatele propagací jejich činnosti v Lipeneckém zpravodaji, na sociálních sítích i na akcích městské části – 1.4.2023
 1. Společenský a sportovní život   (zodpovědná osoba: Miriam Štědrá)
 • Komunitní centrum zrealizujeme v objektech při ulici Černošická ve spolupráci s hl.m. Prahou s prostory pro aktivní život nejen maminek s dětmi – do 31.12.2024
 • Navýšíme dary a příspěvky na činnost spolkům zajišťujícím prospěšnou činnost pro občany Lipenců na nejméně dvojnásobek současné částky, spolupráce bude aktivní a transparentní – rozpočet 2023
 • Realizujeme nové hasičské cvičiště včetně trvalého tréninkového vybavení v prostoru nad fotbalovým hřištěm, po dohodě s vlastníky a ve shodě se zásahovou jednotkou SDH – do 31.12.2025
 • Podpoříme finančně a organizačně lipenecké umělce i podnikatele a to průhlednou a přístupnou formou – do 31.12.2023
 • Zakoupíme vánoční osvětlení na hlavní ulice a zajistíme jejich realizaci – do 30.11.2022
 • Založíme tradici komunitních akcí a trhů – do 31.12.2022
 1. Doprava   (zodpovědná osoba: Martin Trnka )
 • Prosadíme u správce komunikace TSK rozšíření Černošické včetně realizace cyklostezky – do 31.12.2025
 • Ve spolupráci s MČ Zbraslav a hl.m. Prahou zajistíme zavedení autobusové linky k radotínské lávce se zastávkou u Velkotržnice Lipence – do 31.8.2024
 • Ve spolupráci s MČ Zbraslav a správcem komunikace TSK domluvíme rozšíření silnice K Radotínu včetně cyklostezky – do 31.12.2025
 • Prosadíme realizaci lávky Kazín – Mokropsy minimálně do stadia projektové dokumentace – do 31.8.2026
 • Realizujeme ve spolupráci s TSK kvalitní parkoviště u lávky v Dolních Černošicích – do 31.8.2024
 • Provedeme rekonstrukci ulice Oddechové – do 31.8.2025
 • Zpevníme vozovky v ulicích Obsiny, K Obsinám – do 31.6.2025
 • Zajistíme realizaci komunikace Ke Štěrkovně – U Žlábku ze strany hl.m. Prahy – do 31.12.2025
 • Provedeme trvalejší povrch na komunikaci v ulici Za Hrází – do 31.12.2023
 • Opravíme ulici Ke Kazínu (od konečné jednosměrné silnice Oddechová po křižovatku s Oddechovou) – do 31.12.2024
 • Zajistíme nebo provedeme doplnění dopravního značení, přechodů, chodníků a osvětlení na všech rizikových místech pro pohyb chodců – do 31.12.2025
 • Zajistíme instalaci zákazu předjíždění v ulicích Josefa Houdka a Černošická od vjezdu do Lipenců po konečnou autobusu – do 31.8.2023

 1. Životní prostředí   (zodpovědná osoba: Martin Reihser)
 • Pomůžeme hl.m. Praze s přípravou realizace Parku Soutok a s ním související obnovou Údolnice snižující riziko záplav v oblasti Kazína a Dolních Černošic – do 31.8.2026
 • Instalujeme fotovoltaické panely na objekty MČ, které to svým technickým stavem umožňují – do 31.4.2024
 • Doplníme městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše) tak, aby byly na všech místech vhodných pro odpočinek – 31.12.2024
 1. Zdravotnictví a sociální oblast   (zodpovědná osoba: Monika Vlčková)
 • Zajistíme atraktivní podmínky pro ordinaci dětského a praktického lékaře - 31.12.2025
 • Aktivně podpoříme lipenecké seniory zřízením klubu seniorů v Komunitním centru, dotovanými zážitkovými, relaxačními a sportovními aktivitami i zřízením domácí péče – do 31.12.2024
 • Podpoříme výstavbu Domu s pečovatelskou službou pro seniory – do 31.8.2026
 1. Kontrola činnosti radnice   (zodpovědná osoba: Martin Trnka)
 • každé čtvrtletí předložíme vyhodnocení plnění všech našich úkolů, harmonogramu a přehled všech úkonů, které se pro splnění udělaly – do 3 týdnů od konce každého čtvrtletí
 • na konci volebního období Vám předložíme celkový účet, který vy sami podtrhnete, sečtete a pak rozhodnete, jestli jsme naše sliby splnili dostatečně a dáte nám důvěru pokračovat – do 31.8.2026