David Nešněra

Povolání: technický kontrolor
*1993

Politická příslušnost: BEZPP