Mateřská škola nestačí jen na papíře. Rodiny s dětmi ji potřebují ihned
13. září 2022

Karel Heřman: Mateřská škola nestačí jen na papíře. Rodiny s dětmi ji potřebují ihned

(SPOLU pro Lipence) Za to, že mateřská škola kapacitně nedostačuje počtu zapisovaných dětí, je odpovědná Městská část, která je jejím zřizovatelem. Tento fakt byl však známý minimálně od roku 2017, kdy bylo zadáno vypracování projektu přístavby. Projekt byl hotový v roce 2018, stačilo jen zajistit investiční prostředky a příslušná povolení. Nestalo se. Projekt byl z podivných důvodů označen za nevyhovující (nelze dohledat odborné zhodnocení ani rozhodnutí rady či zastupitelstva) a tomu samému projektantovi bylo zadáno zpracování zcela nového projektu. Zahrnuje demolici dosavadních, nedávno zrekonstruovaných, objektů. Cena je odhadem dvaapůlkrát vyšší. Financování ovšem není zajištěno.

Jedinou cestou k navýšení kapacity mateřské školy v rozumném čase je jednoznačně návrat k původnímu projektu s dílčími změnami. Je to rychlejší a levnější varianta. Zásadní výhodou našeho řešení je ekonomická úspornost a nezmaření milionových investic do nedávných rekonstrukcí. Bez účelové dotace od hl. m. Prahy se navíc investice neuskuteční a případná demolice by byla z důvodu nehospodárného nakládání s městskými prostředky diskvalifikačním kritériem pro každého zodpovědného radního hl. m. Prahy. Na to by nám prostě nikdo peníze nedal a hezké vizualizace by zůstaly na papíře.

Co ale s tím, že místa chybí už teď a rodičům komplikuje život dovážení dětí na Zbraslav? Máme řešení, které tento nepříjemný stav výrazně zkrátí Hodláme přesunout zázemí technických služeb (tyto činnosti stejně do bezprostředního sousedství s mateřskou školou nepatří). Okamžitě po volbách zadáme vypracování projektu na využití těchto objektů pro školku, likvidaci oplocení a rozšíření zahrady. Technické služby budou mít v budoucnu trvalé zázemí v sousedství čistírny odpadních vod, kam logicky patří, a do té doby jako přechodné řešení v prostorách Velkotržnice Lipence.

Karel Heřman, kandidát na člena Rady

Karel Heřman
člen ODS
kandidát do ZMČ Praha - Lipence

Více o autorovi