Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Miroslav Čížek

předseda místního sdružení

Josef Růžička

místopředseda místního sdružení

Martin Trnka

místopředseda místního sdružení

Monika Vlčková

pokladnice místního sdružení

Karel Heřman

člen místní rady