Naší vizitkou a propagací je vzhled a stav Lipenců
29. srpna 2014

Miroslav Čížek: Naší vizitkou a propagací je vzhled a stav Lipenců

Do zastupitelstva, na prvním místě kandidátky ODS, jde v Lipencích Ing. Miroslav Čížek (66). „Jsem lipenským obyvatelem už přes 23 let, z toho 16 let členem zastupitelstva za ODS a více než 8 let starostou. Profesí stavební inženýr jsem pracoval jako zástupce veřejných investorů nebo jím byl přímo. To se velice hodilo v komunální politice.“

A proč opět kandidujete?

Protože za každé volební období pod vedením ODS, už od roku 1998, se Lipence měnily k lepšímu. Už během prvních let, zejména do roku 2004, zmizela velká část poničených ulic, byly dostavěny chybějící úseky vodovodů a plynovodů. Současně se podařilo zbavit Lipence během 8 let enormního dluhu přes 29 milionů korun, ale také rekonstruovat školu, hasičárnu, úřad. Za poslední čtyři roky jsme rozšířili mateřskou školu na kapacitu 100 dětí, přijíždíme do Lipenců po opravených ulicích, zahájili jsme nástavbu základní školy. Máme za to, že jsme se ve vedení samosprávy osvědčili.

 

Proč ale za ODS?

Jsem členem ODS od roku 1998, prožil jsem s ní už lepší časy a v horších časech dres neměním. Věřím, že v ODS jsou lidé, kteří změny myslí vážně, a vidím, že na nich pracují. Proto.

 

Co vás přivedlo do Lipenců a veřejného života?

Lipence jsem znal asi od 14 let jako občasný návštěvník, ale před 27 lety jsme zde začali stavět vlastní bydlení. Tehdy byly Lipence polozapomenutou částí Prahy, bez kanalizace, vodovodu, s dráty elektrického vedení na dřevěných sloupech. Po roce 1991, kdy jsem se do Lipenců přistěhoval, jsem nebyl spokojen se „stavem věcí veřejných“ a už naplno jsem začal v roce 1998 jako starosta. Začátky nebyly lehké, ale letité úsilí o zlepšení se vyplatilo. Za výsledky mohu být vděčný i rodině, která mou nepřítomnost doma často nesla velice těžko.

 

Jaké jsou vaše cíle pro příští čtyři roky?

Není toho málo. Navazujeme plynule už po několikáté na předchozí volební program s korekcemi podle skutečnosti. Čeká nás dokončení nástavby základní školy a její připravovaná přístavba, rekonstrukce mateřské školky. Některé lipenecké ulice přímo volají po rekonstrukcích, které jsou léta připravovány. Stejně tak čistírna odpadních vod, která potřebuje zvýšit kapacitu. Sportovně založené veřejnosti chybí zázemí hřiště s doplněním o další plochy pro volný čas. Usilujeme o novou lávku přes Berounku do protějších Černošic. Vhodný by byl přívoz mezi Kazínem a Mokropsy, když se nepodaří prosadit spojení břehů lávkou. Prosazujeme i protipovodňová, preventivní opatření – Lipence jsou zčásti v rozlivovém území Berounky. Celý program prezentujeme v těchto dnech. Je rozsáhlý a volební období vždy uplynulo rychle jako velká voda.

 

Co vám vadí a co vás mrzí?

Mrzí mě, že část zvolených zastupitelů velmi málo pracuje v orgánech samosprávy a aktivně se neprojevují. Vadí mi populismus a nesplnitelné sliby, udivuje mě víra v hnutí, strany a uskupení účelově vzniklých pro volby. Mrzí mě nezájem mnohých zastupitelů pochopit základní, i zákonná, pravidla komunální politiky.

Vadí mi, že tolik lidí stále volí extremistické strany, komunisty a nacionalisty, že jim nevadí neznámá i známá nevalná minulost kandidátů, politiků.

 

Na co byste chtěl mít vliv?

Hlavně na vyšší úroveň morálky a obecné slušnosti. Příklady si ale každý musí najít sám.

Miroslav Čížek

Miroslav Čížek

místostarosta MČ Praha - Lipence
předseda MS Lipence

Více o autorovi