Ing. Jiří Křivinka

pokladník místního sdružení

Lípa 118
763 11  Lípa