Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vít Šlechta

předseda místního sdružení

Luděk Opočenský

místopředseda místního sdružení

Ivana Fiedlerová

pokladnice místního sdružení

Vladimír Janata

člen místní rady

Jaroslav Novák

člen místní rady