Pro lepší život v Líbeznicích
13. června 2014

Pro lepší život v Líbeznicích

Pro lepší život v Líbeznicích.

Co jsme slíbili a udělali a co chceme udělat:
- Dokončili jsme kanalizaci
- Zrekonstruovali jsme a rozšířili školku
- Zateplili jsme školu

Co jsme slíbili a udělali:

- Dokončili jsme kanalizaci

- Zrekonstruovali jsme a rozšířili školku

- Zateplili jsme školu

- Zajistili jsme dokončení obchvatu a prosadili jsme vybudování byppasu na MUK Zdiby

- Realizovali jsme opatření ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v obci, přispěli jsme k významnému snížení tranzitní dopravy přes centrum obce

- Zajistili jsme nové povrchy komunikací – Hovorčovická-Sportovní, Školská, Severní, prostranství před školou, Družstevní, Na Rybníčku, U Studánky, Sklenářská, Na Hůrce, část ulice Jaroslava Seiferta

- Vybudovali jsme nové multifunkční hřiště u školy

- Zrekonstruovali jsme dětské hřiště v Areálu zdraví


Co jsme udělali navíc oproti předvolebnímu slibu:

- Upravili jsme horní část náměstí

- Založili jsme nový park Na Chrupavce

- Zlepšili jsme vzhled veřejných prostranství (u školy, u úřadu,..)

- Zabránili jsme omezení autobusové dopravy do Prahy

- Založili jsme základní uměleckou školu při stávající základní škole

- Zajistili jsme nové vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů Líbeznice

- Podpořili jsme výstavbu prodejny Tesco Express a získali jsme do obce bankomat

- Podpořili jsme úpravu fotbalových kabin

- Obohatili jsme významně kulturní kalendář obce

- Otevřeli jsme Komunitní centrum Archa

- Vytvořili jsme podmínky pro vznik mateřského centra Lodička

- Zrekonstruovali jsme knihovnu

- Rozšířili jsme služby ve Zdravotním středisku

- Postavili jsme nových 1000 metrů chodníků

- Zasadili jsme přes 100 stromů

- Rozšířili jsme a nově vybavili Obecní policii

- Základní úprava Mratínky

- Iniciovali jsme vznik MAS Nad Prahou

 

Program:Líbeznice příjemnější pro život

- Upravíme spodní část náměstí

- Chceme postavit nové společenské a sportovní centrum u hřiště (s multifunkčním sálem, který bude soužit jako tělocvična i prostor pro kulturní akce)

- Chceme dát novou tvář centrální části obce (přesun provozovny Českých sběrných surovin a využití prostoru pro veřejná prostranství a domy s bezbariérovými byty pro seniory)

- Zmodernizujeme provozovnu České pošty

- Chceme postavit novou hasičskou zbrojnici

- Opravíme kapličku, dáme ji novou omítku


- Opravíme nebo postavíme 10 nových laviček


Líbeznice bezpečnější

- Budeme prosazovat výstavbu přímé sjezdové rampy z dálnice D8 směrem do Mělníka

- Intenzivně se zapojíme do boje proti rozšíření Letiště Vodochody

- Kompletně zrekonstruujeme ulice Pakoměřickou, Bořanovickou, Bedřicha Smetany a Pražskou

- Zasadíme se o výstavbu nového chodníku do Bořanovic a Březiněvsi

- Vybudujeme nebo opravíme dalších 1000 metrů chodníků

- Zavedeme bezbariérové přístupy na úřad a ve zdravotním středisku


Pro líbeznické děti

- Postavíme nový pavilon Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice

- Opravíme dopravní hřiště a vybudujeme nové školní sportoviště

- Vybudujeme dětské hřiště pro nejmenší děti na terasách u Archy


Líbeznice zelenější

- Založíme zelený pás kolem obce

- Zlepšíme cestu do Měšic po Mratínce a alej na Beckov

- Zasadíme dalších 100 stromů

- Zmodernizujeme Areál zdraví, včetně vybavení rehabilitačními stroji pro seniory

- Všemi prostředky budeme bránit výstavbě „paletového“ sídliště

- Zavedeme přes Líbeznice turistickou značku


Bezpečnost občanů bude jednou z priorit. Obecní policie se zaměří na drobnou kriminalitu.

Nezvýšíme poplatek za odpad – finanční prostředky ušetříme díky modernímu a efektivnímu odpadovému hospodářství. Nezvýšíme ani daň z nemovitostí.

Intenzivně budeme podporovat kulturu, sport a činnost všech aktivních spolků.

Pro rozvoj obce budeme využívat v co největší míře místní živnostníky a podnikatele.

A to vše při zachování zdravého hospodaření obce a nezvyšování dluhů.

Využívat budeme všech možností dotačních programů a aktivního zapojení do MAS Nad Prahou.

Kandidátka:

1. Martin Kupka (ODS)
2. Šárka Kettnerová
3. František Grunt (ODS)
4. Jan Havlíček
5. Roman Ehrenberger (ODS)
6. Michal Doubrava
7. Ivan Karas (ODS)
8. Václav Mikoláš
9. Michal Pokorný (ODS)
10. Petr Svoboda (TOP09)
11. Vratislav Srb (ODS)
12. Blanka Hašková
13. Vladislav Blecha (ODS)
14. Nikola Vörösová
15. Pavla Zarembová