25. srpna 2018

Program pro Líbeznice 2018 - 2022

Chceme společně vytvářet obec, kde spolu sousedi mluví bez ohledu na to, jak dlouho tu žijí, obec s živou atmosférou a dobrými vztahy. Obec, která bude nejen místem pro bydlení, ale skutečným domovem.

Opravíme další metry komunikací, vybudujeme nové chodníky a uděláme obec krásnější, ale chceme vytvořit takové podmínky, aby se tu dařilo všem aktivním lidem, kteří organizují nejrůznější akce a setkání pro druhé.

Co jsme slíbili a splnili v minulém volebním období:

 • Do konce volebního období bezpečně splatíme stávající úvěry – splněno
 • a zároveň se za předchozí volební období podařilo v obci investovat celkem 135 miliónů korun.
 • Nepřispějeme k růstu daňové zátěže občanů zvýšením daně z nemovitostí - splněno
 • Intenzivně budeme podporovat kulturu, sport a činnost všech aktivních spolků. Vytvoříme grantové programy s transparentními podmínkami pro všechny, kteří organizují akce i soustavné aktivity pro druhé – splněno

Dále splněno:

 • Upravili jsme spodní část náměstí.
 • Vybudovali jsme nový pavilon Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice.
 • Rozšířili jsme kapacitu Mateřské školy ještě nejméně o 10 míst.
 • Vybudovali společenské a sportovní centrum Na Chrupavce.
 • Vybudovali nebo opravili jsme dalších 1000 metrů chodníků.
 • Nainstalovali jsme výtah ve Zdravotním středisku.
 • Zlepšili cestu do Měšic po Mratínce a alej na Beckov.
 • Zajistili jsme další úpravy Areálu zdraví, včetně vybavení rehabilitačními stroji pro seniory.

Co jsme zvládli nad rámec volebního programu:

 • fotbalové hřiště – teď je v rovině a automaticky se zavlažuje
 • skatepark, workout, mlhoviště a nový mostek v Areálu zdraví
 • rekonstrukce kapličky panny Marie
 • rekonstrukce sociálního zázemí ve Zdravotním středisku
 • chodníky v Mělnické

Plány pro období 2018 - 2022

Vzdělání, sport a kultura

 • nový objekt školy včetně moderní a dostatečně veliké jídelny a kuchyně
 • nové multifunkční hřiště na Areálu zdraví
 • nový sektor pro skok vysoký na Duhovce
 • skluzavka a lanové prvky na Areálu zdraví
 • nové toalety a zázemí u kavárny na Areálu zdraví
 • sezónní mobilní kluziště na Areálu zdraví

Líbeznice moderní a příjemné pro život

 • rozšíření optické sítě pro rychlý přístup k internetu po celé obci
 • budování zeleného pásu
 • služby moderního úřadu – platební brána, platba kartami, nové služby na czechpointech, „Jedny dveře“ a „Jednou a dost“
 • výtah na Obecním úřadě a přestěhování stavebního úřadu do hlavní budovy
 • rekonstrukce staré školy (objekt knihovny a lékárny) – fasáda, okna a střecha
 • dobudujeme chodníky na hřbitově
 • úprava veřejného prostranství mezi bytovkami
 • na Mratínce vybudovat odpočinková místa s lavičkami a drobnými herními prvky, vybudovat naučnou poznávací stezku

Doprava a bezpečnost

 • hasičská zbrojnice a úprava prostranství za Domem služeb
 • rekonstrukce komunikací Pakoměřická, Bořanovická, Pod Lipami a v celé lokalitě Na Hůrce
 • uděláme vše pro to, aby dopravní situace po výstavbě nového školního pavilonu byla v okolí školy co nejplynulejší a nejbezpečnější
 • v okolí školy vybudujeme nová parkovací místa
 • zasadíme se o vybudování přímé sjezdové rampy z dálnice D8 a kruhové křižovatky U Papričů
 • propojíme chodníkem Líbeznice a Bořanovice podél hlavní silnice
 • lepší spojení pro pěší a cyklisty mezi Líbeznicemi a Hovorčovicemi
 • parkovací místa u valu u fotbalového hřiště
 • i nadále budeme aktivní v boji proti rozšíření Letiště Vodochody
 • funkce pultu centrální ochrany

Vstřícná obec pro všechny generace

 • rozšíření zdravotních služeb ve Zdravotním středisku
 • zasadíme se o proměnu areálu sběrných surovin a zajistíme v této lokalitě nejméně 6 malometrážních bytů pro poskytování pečovatelské služby a pro krátkodobé krizové bydlení
 • rozšíření terénních služeb pro seniory
 • rozšíříme vybavení dětského hřiště v Areálu zdraví

Co garantujeme:

 • odpovědný přístup k zastavování dalších zelených ploch – upřednostníme revitalizaci nevyužívaných statků - brownfieldů
 • další zkvalitňování obecních školských zařízení
 • podporu sportovních, společenských a kulturních aktivit – každý měsíc nejméně jedna akce
 • transparentní grantové programy pro neziskové aktivity
 • bohatý program obecní knihovny
 • pokračování v tradici Farmářských trhů
 • otevřenou komunikaci a informovanost

Štítky:
Program MS 2018