Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ondřej Červinka

předseda místního sdružení

Martin Hoza

místopředseda místního sdružení

Daniel Ragín

místopředseda místního sdružení

Martin Trita

pokladník místního sdružení

Petra Havlínová

členka místní rady

Jiří Kittner

člen místní rady

Lumír Vadovský

člen místní rady

Petr Židek

člen místní rady