Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Petr Židek

předseda místního sdružení

Martin Hoza

místopředseda místního sdružení

Ondřej Červinka

člen místní rady

Tomáš Hasil

člen místní rady

Petr Olyšar

člen místní rady

Martin Trita

člen místní rady

Lumír Vadovský

člen místní rady