7. září 2022

Víc možností setkávání mezi generacemi

Městská pečovatelská služba v našem městě má super základ. Jsou to obětavé paní pečovatelky, které perfektně znají své území a umí pomoci.

Sociální služby mají už od roku 2007 zákonné předpisy, které vedení libčické radnice zatím bralo na hodně lehkou váhu. To je potřeba urychleně napravit. Už jen proto, že sociální služby musí být nejen odborně řízené, ale taky proto, že každý rok dostávají provozní dotaci od státu, a musí proto plnit požadavky zákona. Nyní brané na hodně lehkou váhu.

Naplnit některé potřeby lidí není v silách našich městských pečovatelek. To neznamená, že by to nešlo vůbec. Existuje řada jiných sociálních služeb, které již v našem území působí a mohou pomoci. Taky je úplně běžné, pokud o to má vedení města zájem, podpořit další sociální služby, které pro libčické občany můžou nově začít pracovat.

Sociální služby jsou a budou vždy nenahraditelné a musí fungovat za každé situace. Seniorům a lidem s hendikepem umožňují zůstávat se svém domácím prostředí, neztrácet vazby na své okolí, prostě mít domov a v něm důstojně žít.

Prostě to chce, aby se nové vedení města začalo touto velmi důležitou oblastí zabývat a mělo zájem pro lidi něco dělat.

V tom musí do budoucna hrát zásadní roli město, tedy jeho odborný pracovník, který se v této problematice vyzná. Že nikdo takový dosud na radnici není? Musí tam být co nejrychleji a o to se zasadíme.

Dobrá správa města také znamená motivovat k širšímu setkávání mezi generacemi. Vyprávění pamětníků ve škole nebo třeba čtení pohádek dětem ve školce seniory by už mělo být dobrý základem. Jen s malou trochu péče je ale možné jít do ještě příjemnějších detailů a pečovatelská služba může být správcem a prostředníkem mezi rodiči, kteří občas ocení hlídání potomků, a seniory, kteří na oplátku přivítají třeba umytí oken ve výšce nebo společnou návštěvu divadla pro dospělé a děti.