Investujeme alespoň třetinu rozpočtu do rozvoje města

25. srpna 2022
Investujeme alespoň třetinu rozpočtu do rozvoje města

Liběhrad nahromadil 100 mil. Kč rezervy. Ukazuje to, že neumí investovat do rozvoje města; peníze teď navíc požírá inflace.

Předchozí vedení města se chlubí, že vytvořilo rezervu 100 milionů korun. A snad i opravdu vnitřně věří, že je to známka kvalitního hospodaření. To ale opravdu není. Stomilionová rezerva je naopak důkazem, že stávající vedení města je nekompetentní a nerozumí tomu, co znamená spravovat veřejné peníze, spravovat město. Hned ze čtyř důvodů:

1) Chlubit se rezervou 100 mil. Kč v letošním roce značí neznalost ekonomie. Při inflaci 20 % to znamená, že město reálně přijde o 20 milionů. Zbytečně, protože:

2) Syslit rezervu pro to, aby se tím město jen "chlubilo" před volbami, nedává smysl. Hospodaření města má být vyrovnané, mírně přebytkové. Takto velká rezerva jen zdůrazňuje, že Liběhrad a jeho b_týmy ANO, TOP09 a nejnověji též Triangl neumí se svěřenými penězi, které zaplatil každý z nás, hospodařit. Město nemá oprávnění požadovat daně (v našem případě místní poplatky) ve chvíli, kdy získané peníze občanům nijak nevrací do kvality života. Tyto peníze mají putovat do zkvalitnění života ve městě. Místo toho se hromadí zcela zbytečná rezerva, kterou teď navíc likviduje inflace.

3) Rezerva ve velikosti dvou ročních rozpočtů ukazuje, jak Liběhrad vytvořil obří vnitřní dluh na tváři města. Namátkou - škola pořád nemá tělocvičnu, veřejný prostor (např. náměstí) není důstojný města naší velikosti, školka se lepí na poslední chvíli za cenu zrušení Oranžového hřiště. Kvalitní vedení města investuje nejméně třetinu ročního rozpočtu; vlastní peníze pak používá jako páku k dotacím. Libčice dotace nezískávají, s výjimkou možná několika set tisíc za čtyři roky (příspěvek na pečovatelskou službu a příbuzné služby není dotace, ale standardní transfer peněz).

4) Liběhrad v průměru investuje 4,7 milionu korun ročně. Obce stejně velké jako Libčice napříč republikou ročně v průměru investují 6,5_krát víc. Podobně velké obce v našem okolí investují dokonce 10_krát víc než Libčice. Zatímo v Libčicích se Liběhrad chlubí 4,7 miliony korun investic ročně, například v Líbeznicích investovali ve stejném období v průměru 101 milionu korun ročně.

5) Libčice skutečně rezervu 100 mil Kč nemají. Rezerva je kolem cca 50 milionů korun (což i tak ukazuje na naprosto chybné vedení města, viz body 2), 3) a 4). Tvrdit, že Libčice mají rezervu 100 mil. Kč je stejné, jako den po výplatě říkat, že mi přišlo X tisíc korun a to že je ta rezerva - bez ohledu na to, že musím z něčeho nakoupit jídlo, platit služby; na úrovni města třeba zaplatit platy zaměstnanců.

Je čas na změnu.