Ing. Josef Štěpanovský

předseda místního sdružení
starosta města