28. září 2022

Programové prohlášení 2022 - 2026

Vážení spoluobčané, vážení voliči, dovolujeme si Vám ještě jednou poděkovat za podporu, kterou jste nám projevili. Dnešním podpisem koaliční smlouvy jsme ukončili povolební vyjednávání. Na základě výsledků voleb a programových průniků, navazujeme na dosavadní fungující koalici ODS Lázně Bohdaneč a Pro Bohdaneč, ke které se místo ZMĚNY pro Lázně Bohdaneč, která měla jeden mandát, připojuje s jedním mandátem KDU-ČSL. Rádi bychom také spolupracovali se zastupiteli mimo koalici. Níže nalezenete navrhované složení vedení města a programové prohlášení. Uděláme maximum pro to, abychom splnili náš volební program.

Následující čtyři roky pro Vás chceme pracovat v tomto složení (vedení města):

 • Ing. Josef Štěpanovský – starosta

 • Ing. Tereza Novotná – místostarostka

 • Ing. Miroslav Antal – radní

 • RNDr. Pavel Heřman – radní

 • Ing. Miloš Karafiát – radní

Doprava a bezpečnost

 • Omezení nákladní dopravy na II/211 a II/333
 • Propojka Lužec – silnice II/211
 • MHD Na Lužec a ke Mlýnům
 • Prevence kriminality, dohled nad bezpečností ve městě a dodržováním dopravních předpisů
 • Osvětlení stezky do Rybitví
 • Řešení systému parkování

Koncepční rozvoj města

 • Postupná rekonstrukce základní školy a mateřské školky podle finančních možností včetně venkovních ploch
 • sloučení prvního a druhého stupně základní školy
 • Přístavba hasičské zbrojnice
 • Koncepce vyřešení prostoru „Za Pivovarem“
 • Oživení centra města
 • Využití „Anténního pole“ Na Lužci pro volnočasové aktivity
 • Správná péče o městské lesy
 • Péče o přírodní bohatství v majetku
 • Rozvoj cyklostezek, rozšíření turistických okruhů
 • Koncepce využití sokolovny
 • Nechceme spalovnu nebezpečných odpadů a těžbu nerostných surovin v blízkosti města

Městská infrastruktura a odpady

 • Postupná rekonstrukce komunikací, chodníků, mostků, veřejného osvětlení, městské zeleně a mobiliáře
 • Snížení spotřeby energií městem, sdílená komunitní energie
 • Správné nakládání s odpady
 • Prevence havarijních stavů městské infrastruktury

Územní plánování a urbanismus

 • Konsolidace územního plánu a nadřízené územně plánovací dokumentace
 • Případná výstavba marketu pouze na okraji města
 • Koncepce pro území „koupaliště – sádka – alej – rybníky“
 • Koordinace s okolními obcemi

Městský úřad a zřizované organizace

 • Stanovení plánu správy nevyužívaných nemovitostí v majetku města (rekonstrukce/prodej/demolice)
 • Hospodárné nakládání s běžnými výdaji Městského úřadu a organizací zřízených městem
 • Využívání moderních technologií
 • Intenzivní komunikace se školou, školkou, Službami města Lázně Bohdaneč, MIC
 • Podpora práce Městské policie a Jednotky sboru dobrovolných hasičů, kdy zůstane zachováno zařazení do kategorie JPO III
 • Řešení majetkových vztahů v lokalitě "Podhaltýřský“.

Kultura a sport

 • Podpora aktivní činnosti důchodců, skautů a spolků, které se zabývají činností s mládeží
 • Finanční podpora sportovních a zájmových organizací ve městě, pracujících s žáky Základní a mateřské školy Lázně Bohdaneč a s mládeží do 18 let s bydlištěm v Lázních Bohdanči.
 • MIC - rozšíření aktivit o návrhy a přípravu akcí pro objekt sokolovny
 • Pořádání kulturních akcí
 • Vybudování moderních hřišť pro starší děti
 • Spolupráce s lázněmi.