12. června 2022

Zákaz kamionů a oprava průtahu ve městě

Zákaz kaminoů je podle našeho názoru největší počin, který se nám společně s koaličními partnery podařil v tomto volebním období úspěšně dotáhnout do konce a který přispěl k výraznému zlepšení života obyvatel našeho města.

Okolnosti související se zákazem kamionů, jsou občanům našeho města dobře známé ze Zpravodaje města a sdělovacích prostředků, proto se k nim již nebudeme vracet. Byl to běh na dlouhou trať, který začal před cca 6 lety. My bychom rádi poděkovali touto cestou našim občanům za trpělivost a důvěru, kterou do nás vložili a věřili, že se nám podaří zákaz kamionů a opravu komunikace prosadit. Poslední etapa rekonstrukce průtahu městem bude dokončena do 30.6. 2022. Poděkování patří také Michalu Kortyšovi, náměstkovi hejtmana zodpovědného za dopravu a dopravní obslužnost Pardubickho kraje, který nám v našem snažení velmi pomohl.

Velké poděkování patří také Městské policii Lázně Bohdaneč, kterou dlouhodobě podporujeme investicemi do nové techniky, vybavení a moderních technologií. Velké poděkování si naši strážníci zaslouží nejen za zajišťování bezpečnosti občanů města, ale v poslední době zejména právě za dohled nad dodržováním zákazu tranzitní dopravy nad 12 tun přes naše město. Díky jejich nasazení klesl počet projíždějících kamionů z tisíců na jednotky.

V příštím volebním období dotáhneme zákaz kamionů, až do Rybitví a tím opět snížíme množství projíždějících kamionů, které do našeho lázeňského města nepatří.