9. června 2022

Hasiči Lázně Bohdaneč

Od roku 2016, kdy se naši zástupci podílí na vedení města, jsme společně s koaličními partnery výrazně navýšili každoroční finanční podporu našim hasičům a to z původních cca 300 tis. Kč na cca 1 mil. Kč.

Podařilo se nám získat značné finanční prostředky z různých dotačních titulů. Díky tomu a zejména také díky nasazení a nadšení našich hasičů, doznala technika a vybavení výrazné proměny, která je vidět na první pohled. Za zmínku určitě stojí pořízení nové Tatry 815-7 v roce 2017 a nového dopravního automobilu v letošním roce. Dále má město připravenou projektovou dokumentaci na přístavbu hasičské zbrojnice a rekonstrukci sociálního zařízení. Předpokládaná realizační cena je cca 8 mil. Kč. Se začátkem realizace je s ohledem na vypsání dotačního titulu z Gen. ředitelství HZS počítáno nejpozději v příštím roce. 

Našim hasičům, za jejich každodenní práci pro naše občany děkujeme a přejeme jim, ať se jim oslavy výročí vydaří. S naší podporou mohou počítat i v příštím volebním období.