Zeleň a dřeviny ve městě
27. května 2022

Zeleň a dřeviny ve městě

Služby města pečují celkem o 19 ha travnatých ploch a 0,82 ha živých plotů.

V tomto volebním období byla provedena revitalizace autobusového nádraží, kde byl původní travnatý záhon osázen trvalkovou výsadbou, která kvete po celé vegetační období. Dále byla provedena nová výsadba živých plotů na Masarykově náměstí, dosázení živých plotů v ul. Šípkova a bude provedena výsadba nového živého plotu v ul. Pernštýnská. Výraznější výsadba dřevin proběhla na Masarykově náměstí a v lokalitě Na Kopřivníku u Rajské struhy. Dřeviny jsou pravidelně dosazovány tak, aby byly v dostatečné míře nahrazeny dřeviny, které musely být z různých důvodů pokáceny.

V příštím volebním období se chceme zaměřit na další lokality města, např. na lokalitu Za Pivovarem. V současné době probíhá zpracování zastavovací studie, dle které, by měl v této lokalitě mimo jiné vzniknout park s doplňkovýni stavbami (venkovní posilovna, lavičky atd.). Doplňkove stavby chceme zřídit i v Parku Na Lužci, kde počítáme vzhledem k výskytu vzácných živočichů, také s naučnou stezkou. Budeme chtít koncepčně nahrazovat zeleň a dřeviny v dalších částech města, aby naše město vypadalo jako lázeňské.