22. srpna 2022

Poděkování místostarosty města Lázně Bohdaneč

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že končí stávající volební období, rád bych využil tohoto prostoru k poděkování.

Nejprve bych rád za sebe, ale i mé kolegy z ODS Lázně Bohdaneč, kteří se mnou pracují v zastupitelstvu a radě města, poděkoval Vám občanům za důvěru, kterou jste do nás vložili před čtyřmi lety v komunálních volbách.

Dále děkuji za spolupráci zástupcům a zaměstnancům Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Služeb města Lázně Bohdaneč, Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč, Městské policie Lázně Bohdaneč, Městsko-lázeňského informačního centra, Jednotky sboru dobrovolných hasičů, spolků působících ve městě, Pardubického kraje, ŘSD ČR, Léčebných lázní a.s. a všem dalším, kteří nám pomáhají rozvíjet naše město a myslí to s ním dobře.

V neposlední řadě patří poděkování kolegům, kteří s námi tvořili koalici.

Josef Štěpanovský

místostarosta města Lázně Bohdaneč