Program ODS Lázně Bohdaneč pro komunální volby 2022
8. září 2022

Program ODS Lázně Bohdaneč pro komunální volby 2022

Naší prioritou je zachování klidného a bezpečného lázeňského města a obnovení společenského a kulturního života ve městě.

MHD NA LUŽEC A KE MLÝNŮM

 • Zákaz nákladní dopravy nad 12 tun až na křižovatku do Rybitví
 • Propojka Lužec - hlavní silnice na Pardubice
 • Důsledné kontroly projíždějících vozidel městskou policií
 • Koncepční řešení parkování ve městě
 • Rekonstrukce chodníků a komunikací
 • Přístavba hasičské zbrojnice
 • Podpora městské policie a hasičů

 

Základní a mateřská škola – v jednom areálu

 • Sloučení prvního a druhého stupně základní školy do jednoho areálu na náměstí
 • Vybudování multimediální učebny v základní škole na náměstí
 • Vybudování venkovního sportoviště v areálu školy na náměstí
 • Rekonstrukce pavilonů v mateřské škole

 

Ochrana životního prostředí – péče o přírodní bohatství

 • Snížení spotřeby energií městem – kvalitní odpadové hospodářství
 • Instalace fotovoltaických panelů na budovách města
 • Komunitní sdílení energie
 • Důraz na třídění odpadů
 • Péče o přírodní bohatství v majetku města
 • Vytvoření naučné stezky Park Na Lužci – rybníky Truhličky – Bohdanečský rybník
 • Revitalizace rybníků Truhličky
 • Řádná péče o 300 ha městský lesů – zpřístupnění veřejnosti
 • Šetrná péče o zeleň ve městě – využití moderních technologií
 • Úzká spolupráce s organizacemi zabývajících se ochranou životního prostředí

 

Kultura a sport

 • Podpora sportu a kultury, transparentní a spravedlivé čerpání dotací města
 • Pořádání kulturních a sportovních akcí
 • Podpora aktivní činnosti důchodců, skautů, hasičů, rybářů, myslivců a dalších spolků
 • Vybudování moderních hřišť pro starší děti

 

Občanská vybavenost a rozvoj města

 • Zlepšení spolupráce s lázněmi
 • Výstavba obchodního centra směrem na Živanice
 • Revitalizace pozemku „Za Pivovarem“ – vytvoření odpočinkové zóny
 • Spolupráce s místními podnikateli
 • Cílená propagace a rozvoj města a okolí jako příjemného lázeňského místa
 • Jasný, reálný a srozumitelný plán rozvoje města na celé volební období
 • Řešení majetkových vztahů v lokalitě “Podhaltýřský“

 

Činnost městského úřadu a organizací zřizovaných městem

 • Hospodárné nakládání s běžnými výdaji Městského úřadu a organizací zřízených městem
 • Využívání moderních technologií
 • Pružná komunikace Městského úřadu s občany