Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lukáš Boháč

předseda místního sdružení

Michal Stasiowski

místopředseda místního sdružení

Jiří Sloupenský

pokladník místního sdružení

Jiří Krejča

člen místní rady

Josef Svítil

člen místní rady