Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Tomáš Havlíček

předseda místního sdružení

Zdeněk Jelínek

místopředseda místního sdružení

Roman Pipek

místopředseda místního sdružení

Karel Ptáček

pokladník místního sdružení

Daniel Bilý

člen místní rady

Tomáš Cerman

člen místní rady

Olga Dekojová

členka místní rady