Jan Bokoč

předseda místního sdružení
pověřený správou MS
pověřený pokladník
radní města
člen oblastní rady