Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Ondřej Kubín

předseda místního sdružení

Zdeněk Kovářík

místopředseda místního sdružení

Václav Růth

pokladník místního sdružení

Eliška Hromířová

členka místní rady

Martin Korb

člen místní rady

Pavel Patera

člen místní rady

Richard Starý

člen místní rady

Robert Štěpánek

člen místní rady

Marek Velčev

člen místní rady