15. února 2016

Tramcafé na Obilním trhu by vzhledem k zastavené opravě čekárny mohlo ještě dostat šanci

Radnice Brno-střed oficiálně zastavila rekonstrukci čekárny u parku Obilní trh. Ta probíhala od podzimu minulého roku a nyní, dle sdělení vedení radnice, je díky porušení stavební kázně přerušena. Radnice také připomněla skutečnost, že v minulosti bylo uvažováno o využití této chátrající čekárny na tzv. Tramcafé, tedy čekárnu s kavárnou. Tento návrh kanceláře RAW architektů Rusína a Wahly byl součástí projektu „Městské zásahy“ a jeho realizace byla také diskutována s památkáři a orgány hygieny.

V minulém volebním období se podařilo čekárnu převést z Dopravního podniku města Brna, a.s. do vlastnictví města, respektive Brna-střed a otevřít tak možnost její rekonstrukce. Byly posuzovány tři varianty – přeměna v Tramcafé, pouhá oprava čekárny bez veřejných toalet a varianta s jejich zbudováním. Stávající Rada městské části nakonec vybrala dodavatele pro provedení pouhé obnovy čekárny a to z důvodu, že realizace Tramcafé neměla podporu a souhlas brněnských památkářů. (viz. aktuální tisková zpráva vedení MČ Brno-střed). Při přípravě projektu v minulém volebním období příslušná souhlasná stanoviska klíčových orgánů (památkářů a hygieny) však vydána byla.

„Domníváme se, že pokud stávající vedení městské části nevyjednalo s památkáři nesouhlasné stanovisko k realizaci Tramcafé a platí to původní a pokud jsou nyní stavební práce na obnově čekárny ukončené, měla by městská část posoudit, zda varianta obnovené čekárny doplněné o kavárnu není lepším řešením,“ konstatoval předseda ODS Brno-město Libor Šťástka.

V minulosti se takto také vyjádřili ve veřejné anketě občané a zájem o provozování kavárny projevila řada spolků, respektive občanských sdružení, které zaměstnávají občany se zdravotním postižením. Například Sdružení Práh, občanské sdružení LOGO a další.

Realizace Tramcafé by přispěla k většímu oživení veřejného prostoru, nabídla by více služeb pro občany a Brno by mohlo rozšířit počet významných funkcionalistických památek, které v moderní době našly nové a důstojné využití. 

Mgr. Libor Šťástka

předseda OS ODS Brno-město