5. února 2016

Starosta Únanova Vojtěch Fabík: Ctím zásadu povinnosti, pracovitosti a pokory

Někdy hrst čísel vydá za pytel slov. A právě toto konstatování se týká Únanova, respektive jeho starosty. Na webové stránce prounanov.cz je uvedeno 58 akcí, které se obci od roku 1991 podařilo úspěšně realizovat.

Pětadvacet let na postu nejvyššího představitele obce stojí muž, jehož starostování nepotřebuje dalšího komentáře. Vojtěch Fabík, jehož lidé opětovně volí, protože ho chtějí.
Pana starostu jsme požádali o rozhovor, protože se to při příležitosti, o níž bude řeč, sluší a patří. Vědomi si ovšem toho, že do jednoho dialogu nelze vložit pětadvacet let jeho práce, kterou pro Únanov udělal, dělá, a jak se zdá, i udělá.


Pane starosto, všichni čtenáři očekávají, že první otázkou bude, čeho si nejvíce na starostenském postu ceníte? Já začnu z druhého konce: Přihodilo se vám někdy, že jste si s něčím, nebo někým, fakt nevěděl rady?

 

Asi jsem určitě nedokázal všechny situace vyřešit ihned. Ale že bych si vyloženě nevěděl rady, to si nevzpomínám. Nejvíce mě ovšem trápí sousedské spory, kde po vyřešení záležitosti je jeden spokojený, a druhý vám někdy řekne svoje. A od plic.

 

Vykonávat funkci starosty vyžaduje především čas, trpělivost i strategický um jednat s lidmi.

 

Kdybych si právě tohoto nebyl hned na začátku vědom, nemohl bych svou funkci vykonávat ani týden.

 

Ve funkci jste pětadvacet let. Když se ohlédnete, kde jste udělal chybu? A naopak, zač se stydět nemusíte?

 

I za těch pětadvacet let si nejsem vědom chyby, která by měla zásadní vliv na rozvoj obce. A zač se stydět nemusím? Těch věcí je víc.

 

Zkuste jmenovat alespoň některé.

 

Cením si založení obchodní společnosti s rakouskou firmou .A.S.A. Tím byly zajištěny trvalé finanční příjmy do obecní pokladny. Velkým přínosem pro obec byla plynofikace a odkanalizování obce již během v prvního volebního období. Za zásadní považuji dokončení komplexních pozemkových úprav, prvních dokončených v republice, k čemuž došlo v roce 1995. Narovnaly se vlastnické vztahy v našem katastru a významně pomohly k dalšímu rozvoji Únanova. A také si vážím třeba toho, že naše obec byla v roce 2003 vyhlášena v celostátním kole soutěže Vesnice roku za obec nejlépe pečující o životní prostředí. Ale abychom si rozuměli, hodnotit by měli spíš únanovští občané. Ti přece mají první, ale také poslední slovo, což mi připadne spravedlivé.

 

V Únanově máte evidentně partu spolehlivých hráčů. Na které spolupracovníky se můžete spolehnout nejvíc?

 

Musím po pravdě říci, že na všechny zvolené zastupitele obce v posledních pětadvaceti letech, a to bez ohledu, za jakou volební stranu byli zvoleni. Vždy nám totiž šlo o rozvoj obce a nepamatuji si, že by v zastupitelstvu byl nějaký předložený návrh neschválen. Za to všem zastupitelům patří poděkování. Zvlášť rozhlédnu-li se kolem, jak to mnohde právě v tomto směru viditelně skřípe. Únanovští zkrátka umějí táhnout za jeden provaz.

 

Regionální politika je termín, který je nahony vzdálen politice takzvaně velké. Tady si lidé vidí až do talíře. Vyžaduje tato skutečnost speciální přístupy k řešení věcí?

 

Vidět takzvaně do talíře znamená být blíž občanovi. Zároveň jste pod větší kontrolou, což je správné i nutné. Naopak znáte problémy obce a jejich občanů a můžete lépe rozhodnout. Nemůžete samozřejmě vyhovět všem, ale ctím zásadu povinnosti, pracovitosti a pokory. A zásada je to zřejmě dobrá, když mě únanovští občané nechali vládnout na zdejší radnici čtvrt století.

 

Občanská demokratická strana, jíž jste dlouholetým členem, prožívá velmi složité období. Jaké této partaji dáváte šance, když vás v poslední době je jako do mariáše?

 

Občanská demokratická strana prosazuje svobodu a samostatnost občana. A co nejméně zásahů ze strany státu. A také cílenou sociální politiku. Stranu poškodili spíše někteří její bývalí členové než samotný program. Takže jí dávám šance velmi nadějné.  

 

Blíží se doba Vánoc, pane starosto. Nebudete považovat za příliš intimní otázku, když se vás zeptám, jak je budete trávit?

 

Tradičně v klidu a se svými nejbližšími.

 

Děkuji za rozhovor. 

Ing. Vojtěch Fabík

místopředseda oblastního sdružení
člen regionální rady
starosta