Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Martin Frélich

předseda místního sdružení

Kateřina Poláková

místopředsedkyně místního sdružení

Jakub Chromý

člen místní rady

Vítězslav Klement

člen místní rady

Hana Wochová

členka místní rady