18. března 2018

Stanovisko náměstka hejtmana MS kraje odpovědného za školství a sport

Stanovisko náměstka hejtmana kraje odpovědného za školství a sport k problematice sportovního gymnázia.

Stanovisko náměstka hejtmana kraje odpovědného za školství a sport

 

Případný vznik nového sportovní gymnázia nejen v Moravskoslezském kraji, ale téměř v celé republice vnímám ve stávající situaci jako velmi složitý. Moravskoslezský kraj samozřejmě dlouhodobě podporuje mladé talentované sportovce a v této podpoře bude pokračovat i nadále, a to nejen z titulu zřizovatele dvou sportovních gymnáziích.

 

Obecně vznik nové střední školy je velice nákladná a časově náročná akce. Vznik nového sportovního gymnázia vnímám ještě složitěji, protože vybudovat kompletní zázemí sportovního gymnázia (nejen moderní budova školy, ale také sportovní hala, posilovna, venkovní sportovní areál, rehabilitace, ubytovací kapacity aj.) je finančně velice náročné. Navíc pro účely sportovního gymnázia zpravidla nejsou staré školní budovy bez výše uvedeného zázemí a kompletní infrastruktury vhodné.

 

O vzniku nové střední školy rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost o vznik školy se podává příslušnému krajskému úřadu nejpozději do konce září s účinností na další školní rok, tedy do konce září 2018 se podávají žádosti o vznik školy s účinností od 1. 9. 2019. Součástí žádostí je mj. personální a materiální zajištění, dále doklady od stavebního úřadu, hygieny, samozřejmě školní vzdělávací program a další. K žádosti o vznik nové školy se vyjadřuje rada kraje, jejíž vyjádření je následně s kompletní žádostí nejpozději do konce listopadu přeposláno na MŠMT. Při rozhodování o žádosti (vzniku střední školy) se MŠMT řídí strategickými dokumenty, což jsou Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR a také Dlouhodobý záměr vzdělávání příslušného kraje. Upozorňuji, že stávající Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje ve svých kritériích rozvoje například uvádí, že se nepředpokládá vznik nových středních škol. Dále MŠMT přihlíží při povolování nových škol také ke stávající místní situaci, tedy jestli je v okolí adekvátní nabídka již existujících škol a oborů.

 

V současnosti je vznik sportovního gymnázia komplikovaný také z důvodu stávajícího způsobu financování těchto zařízení, protože nyní jsou v oblasti odměňování učitelů a trenérů sportovní gymnázia financována ze dvou zdrojů: školská část je financována formou normativu na žáka, tedy školy dostanou finanční prostředky podle aktuálního počtu žáků. Sportovní část, tedy platy trenérů ve sportovním gymnáziu, je financována formou rozvojového programu MŠMT vytvořeného pro tento účel, kde je v současnosti ovšem omezení, že na prostředky mají nárok pouze již existující sportovní gymnázia. Tedy v případě zápisu nového sportovního gymnázia by pravděpodobně nebylo financování sportovní části ze státního rozpočtu zajištěno.

 

Závěrem bych chtěl připomenout, že Moravskoslezský kraj v současnosti talentované sportovce výrazně podporuje a Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových v Ostravě patří mezi nejlepší instituce v republice.

 

 

 

Mgr. Stanislav Folwarczny

náměstek hejtmana kraje